Wikiadeel van de serie over
Kloosters

en het christelijke
monastieke leven

Monnik
Diepenveen Klooster Sion

Het klooster omstreeks 1929

De Abdij Sion is een abdij van Trappisten in het Overijsselse Diepenveen.

In 1890 betrokken trappisten van de Orde der Cisterciënzers van de Strikte Observantie de boerderijen De Vulik en Het Leeuwen en stichtten daar de Abdij Sion, het enige trappistenklooster in Nederland ten noorden van de grote rivieren.

De abdij heeft zoals elke abdij territoriale jurisdictie en onafhankelijkheid, maar is tevens gelegen op het grondgebied van het aartsbisdom Utrecht.

Abdij Sion is één van de kloosters die naast het gemeenschapsleven en in betrekking daarmee (sinds 2005) ook het kluizenaarsleven kent. In een kluis binnen het slot van de abdij woont de heremiet broeder David.


Externe linkEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.