Wikia


Het altaarciborie of ciborium (van het Grieks kiboorion = peul van Egyptische boon, ook als drinkbeker gebruikt) is een op vier zuilen rustende altaaroverkapping in de vorm van een omgekeerde drinkbeker van metaal, hout of steen. Soms heeft het ook de vorm van een baldakijn. Oorspronkelijk was het bedoeld als bescherming, maar werd later als versiering toegepast.

Altaarcibories komen voor in zowel katholieke als oosters-orthodoxe kerken. In een koptische kerk heeft het altaar altijd een ciborie. Het wordt voor de eerste maal vermeld in het Liber pontificalis (5e-6e eeuw) en veelvuldig toegepast in de grote Romeinse basilieken. De Baldakijn van Bernini boven het altaar van de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan is een beroemd altaarciborie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki