Wikia


Arie Vergunst (22 januari 1926 - Kalamazoo 21 november 1981) was een Nederlandse predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

Op 24-jarige leeftijd werd hij door ds. Lubertus Rijksen tot predikant van de Gereformeerde Gemeente van Zeist bevestigd. Vervolgens diende hij de gemeenten van Corsica (South Dakota), Rotterdam, Veen en Kalamazoo.

Ds. Vergunst was preses van de generale synode en docent aan de Theologische School in Rotterdam, het opleidingsinstituut voor predikanten van de Gereformeerde Gemeenten.

In 1970 slaagde hij voor het doctoraalexamen theologie; hij schreef hiervoor de scriptie Godefridus Cornelisz. Udemans en zijn Geestelijck Roer van ’t Coopmans Schip. Het volgen en voltooien van een universitaire opleiding theologie was toen nog uitzonderlijk voor een predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

Een bundeling van verschillende van zijn publicaties verscheen onder de titel Neem de wacht des Heeren waar. Hierin staat ook een biografie geschreven door zijn broer ds. E.F. Vergunst.

Arie Vergunst ligt begraven op de Begraafplaats Oud Kralingen te Rotterdam.

BibliografieEdit

  • De geestelijke pelgrim ( 55 meditaties over Bunyans christenreis )
  • Om de eenheid der kerk
  • Uw volk is mijn volk ( 42 meditaties uit het leven van Ruth )

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki