Wikia


Armoede Het woord is ontleend aan het Latijnse woord pauper dat 'arm' betekent. In het Engels is het begrip voor armoede, 'poverty', hier ook van afgeleid. Een persoon die tot armoede vervalt wordt ook wel een pauper genoemd. Definitie van de Verenigde Naties: Armoede is het niet kunnen voldoen in de eerste levensbehoeften. Armoede ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal-en of ruilmiddelen heeft om over primaire bestaansmiddelen te kunnen beschikken. Deze primaire bestaansmiddelen zijn wel aanwezig maar kunnen door schaarste onbetaalbaar worden. Primaire bestaansmiddelen omvatten: proper en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Zij worden beschouwd als noodzakelijk om een menswaardig leven te kunnen leiden. Deelnemen aan het sociale leven, degelijk onderwijs en ontspanning kunnen als secundaire bestaansmiddelen of levensbehoeften beschouwd worden. Het tegengestelde van armoede is welstand. Het tegengestelde van schaarste is overvloed. Het verschil tussen armoede en welstand wordt aangeduid door de armoedegrens.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki