Wikia


De Belgische Bisschoppenconferentie is een permanent orgaan van de Belgische kerkprovincie, waarin alle bisschoppen, hulpbisschoppen en titulaire bisschoppen van de Belgische kerkprovincie het beleid van de katholieke Kerk in België coördineren.

De Belgische bisschoppenconferentie wordt voorgezeten door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Samenstelling (april 2010)Edit

VoorzitterEdit

LedenEdit

Bisschoppen
Hulpbisschoppen
Emeriti
Diocesane administratoren
  • Kanunnik Jean-Marie Huet, diocesaan administrator van het Bisdom Namen
  • Kanunnik Koen Vanhoutte, diocesaan administrator van het Bisdom Brugge
Secretaris

Zie ookEdit

Externe linkEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki