Wikia

Religie kennis Wiki

Belgische Bisschoppenconferentie

7.203pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

De Belgische Bisschoppenconferentie is een permanent orgaan van de Belgische kerkprovincie, waarin alle bisschoppen, hulpbisschoppen en titulaire bisschoppen van de Belgische kerkprovincie het beleid van de katholieke Kerk in België coördineren.

De Belgische bisschoppenconferentie wordt voorgezeten door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Samenstelling (april 2010)Edit

VoorzitterEdit

LedenEdit

Bisschoppen
Hulpbisschoppen
Emeriti
Diocesane administratoren
  • Kanunnik Jean-Marie Huet, diocesaan administrator van het Bisdom Namen
  • Kanunnik Koen Vanhoutte, diocesaan administrator van het Bisdom Brugge
Secretaris

Zie ookEdit

Externe linkEdit

Around Wikia's network

Random Wiki