Wikia


De Belgische kerkprovincie is een kerkprovincie van de Katholieke Kerk, waarvan de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Mgr. André Léonard de metropoliet is. De Heilige Jozef is de beschermheilige van België.

BisdommenEdit

De Belgische kerkprovincie bestaat uit acht bisdommen, een militair ordinariaat en een personele prelatuur (de personele prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei). De aartsbisschop van Mechelen-Brussel is tevens metropoliet van de kerkprovincie. Van 4 van de 8 bisdommen in België komen de territoriale grenzen overeen met de provincies.

Sinds het Concordaat is het aantal bisdommen toegenomen van 5 naar 8:

  • 1802-1834: Mechelen, Gent, Doornik, Namen, Luik
  • 1834-1962: Mechelen, Gent, Doornik, Namen, Luik, Brugge
  • 1962-1967: Mechelen, Gent, Doornik, Namen, Luik, Brugge, Antwerpen
  • sinds 1967: Mechelen, Gent, Doornik, Namen, Luik, Brugge, Antwerpen, Hasselt

In mei 2008 lanceerden de Vlaamse bisschoppen de website Nabbi die specifiek bedoeld is voor kinderen tussen 8 en 12 jaar en waar ze antwoorden kunnen vinden op vragen rond geloof, God, Jezus of de Kerk.

GeschiedenisEdit

Het christendom verbreidde zich reeds vroeg in het gebied van het huidige België. In de 4e eeuw was de H. Servatius werkzaam te Tongeren. Bloeiende kloosters zoals de Sint-Pietersabdij en de Sint-Baafsabdij in Gent, de abijen van Lobbes, St-Hubert, Stavelot en vele andere rezen op en droegen bij tot de economische en culturele ontwikkeling van het land. De hervorminsbeweging in de 16e eeuw die aanvankelijk een groot succes kende in de Zuidelijke Nederlanden en gepaard ging met politiek verzet tegen de absolutistische tendens van het Habsburgse huis, werd vooral door Filips II gestuit. Onder de aartshertogen Albrecht en Isabella verdween de invloed van het protestantisme vrijwel volledig en werd het katholicisme vernieuwd door de besluiten van het Concilie van Trente (1545-1563), de Katholieke Hervorming en het werk van de jezuïeten. Tijdens de Franse Revolutie was het religieus verzet zeer sterk. De grondwet van 1830 waarborgt de vrijheid van godsdienst. Ernstige spanningen tussen Kerk en Staat deden zich voor tijdens de schoolstrijd van 1878-1884 en die van 1954-1958.

Beroemd zijn Belgische missionarissen, zoals Peter van Gent in Mexico, Pater Damiaan bij de melaatsen in Molokai, Joos De Rijcke in Ecuador, Ferdinand Verbiest in China en nu nog Jeanne De Vos in India. Priester Adolf Daens en kardinaal Jozef Cardijn waren katholieke geestelijken die zich voor de arbeiders-emancipatie hebben ingezet.

KerncijfersEdit

Het katholicisme is de grootste religie in België. Het katholieke volksdeel vormt met 7.845.000 [bron?].leden op een bevolking van 10.279.000 inwoners een grote meerderheid[bron?].

Sinds 1998 werden er geen tellingen meer uitgevoerd over de kerkpraktijk in België. In de praktijk leidde dit tot allerlei onderzoeken die in meer of mindere mate de effecten van de secularisatie lieten zien. Begin 2006 werd in een onderzoek (internet enquête) gesteld dat slechts 3,7 % van de bevolking nog naar de kerk ging[bron?]. Dit cijfer werd als een zeer dubieuze speculatie opgevat door de Katholieke Kerk en als tegenreactie besloot de Kerk in 2006 opnieuw een kersttelling te houden. Voor de data-analyse werd een beroep gedaan op het Centrum voor Politicologie van de Katholieke Universiteit Leuven (prof. dr. Marc Hooghe). De schatting uit dit onderzoek[bron?] geven een betrouwbaarder beeld van de zondagse kerkpraktijk, anno 2006, in België daar deze cijfers gebaseerd zijn op een telling en niet op een enquête.

Ongeveer 7% van de bevolking van België woonde in 2006 wekelijks een misviering bij, tegen 11% in 1998, d.w.z. een jaarlijkse afname van 0,5 % over de periode 1998 - 2006. De kerkleiding vermoedt dat in 2007 9 tot 10 % van alle Vlamingen ter kerke gaat[1]. Ongeveer 57 procent van alle boorlingen wordt gedoopt (17% in het Brussel), dat is een daling met bijna 1 procent jaarlijks ten opzichte van de gegevens uit 1998[bron?]. Kerkelijke huwelijken blijken sterker afgenomen te zijn: ongeveer 27 procent van alle huwelijken een jaarlijkse afname van bijna 3% ten opzichte van de laatste cijfers in 1998[bron?].

De secularisering gaat voor in België, van een vertraging van de secularisering is geen sprake. Wel spreken sommigen[bron?] over een secularisering met twee snelheden: de percentages liggen laag in de stedelijke centrale bisdommen maar blijven relatief hoog in de landelijke bisdommen. Het verschil tussen het verstedelijkte België enerzijds, met een zeer hoog secularisatieniveau enerzijds, en het meer landelijke, waar de rituelen wel nog volop aanwezig zijn, is heel structureel en persistent.

Katholiek onderwijsEdit

Het VSKO is de koepel-organisatie van de inrichtende macht dat door de Belgische bisschoppen belast is met de coördinatie en de vertegenwoordiging van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Sinds de Schoolpact-wet van 29 mei 1959 worden de katholieke scholen ook grotendeels door de staat gesubsidieerd.

Het katholiek onderwijs vertegenwoordigt in Vlaanderen anno 2009 904 schoolbesturen, 2247 scholen/centra, 94 internaten en verstrekt onderwijs aan 728 313 leerlingen (exclusief hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs) en 7857 internen.

Bekende MariabedevaartsoordenEdit

Banneux - Beauraing - Oostakker - Halle - Scherpenheuvel - Gaverland

Zie ookEdit

LiteratuurEdit

  • (fr) Edouard de Moreau, Histoire de l'Eglise en Belgique, Brussel, 1940-1952, 5 delen + 2 complementaire delen

ReferentiesEdit

Externe linksEdit


<tr><th style="width:100%; font-size:87%; padding-bottom:2px; text-align:center; background-color: #ddeef8; color:black;">Bisdommen in België</th></tr> cs:Římskokatolická církev v Belgiies:Catolicismo en Bélgica

fr:Église catholique romaine en Belgique hu:Belga Katolikus Egyház it:Chiesa cattolica in Belgio

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki