Wikia


Birgitta

De heilige Birgitta van Zweden

De heilige Birgitta van Zweden (13031373) is de stichteres van de Birgittinessen en Birgittijnen en één van de grootste mystici uit de geschiedenis van de Rooms-katholieke Kerk.

Ze was de dochter van Birger Persson, adellijk rechter te Finsta, ten zuidoosten van Uppsala in Uppland, in het midden van Zweden. Al als kind had ze dikwijls visioenen. Ze werd in 1316 op jonge leeftijd uitgehuwelijkt aan de edelman Ulf Gudmarsson; zij kregen acht kinderen. Een van deze kinderen, (Catharina van Zweden) is eveneens als heilige bekend geworden. Birgitta en haar echtgenoot waren altijd zeer religieus, en nadat ze een bedevaart naar Santiago de Compostella hadden gemaakt, trad Ulf in bij de cisterciënzers. Birgitta begon haar leven als actief religieuze pas toen haar echtgenoot in 1344 overleed. Ze stichtte in 1346 in Vadstena het eerste klooster van de Orde van de Allerheiligste Verlosser, beter bekend als de Birgittinessen. Er was ook een mannelijke tak, de Birgittijnen, maar die stierven al snel uit en zijn pas aan het einde van de 20e eeuw in Amerika hersticht. Hun toekomst is op dit moment nog onzeker.

Saint Birgitta of Sweden
Birgitta is beroemd geworden door haar visioenen en boodschappen, aan haar geopenbaard door, naar haar overtuiging, de Heer zelf. In de kluiskerk van Warfhuizen in Groningen wordt nog een fragment bewaard van de tafel waaraan ze ze opschreef[1]. Deze visioenen leggen een grote nadruk op het lijden van Christus en de "deelname" daaraan door de biddende gelovigen. Rond de tijd van de stichting van haar orde werden deze voor het eerst ter goedkeuring aan de paus voorgelegd. Op latere leeftijd verhuisde ze naar Rome, en bemoeide zich met de kerkpolitiek. De paus resideerde in die tijd in het veiliger Avignon. Birgitta vond dat de paus moest terugkeren naar Rome, waar hij thuishoorde, maar dit was niet naar de zin van de grote groep Franse kardinalen. Uiteindelijk zou de heilige Catharina van Siena dit toch voor elkaar krijgen.

Birgitta's feestdag wordt gevierd op 23 juli. In 1999 verhief paus Johannes Paulus II haar samen met Catharina van Siena en Theresia-Benedicta van het Kruis (Edith Stein) tot patrones van Europa.

Externe linkEdit

  1. (en) (de) (sv) De Openbaringen van de Heilige Birgitta van Zweden - De teksten van haar openbaringen zijn op onder andere www.saitbirgitta.com/dutch te lezen.


Smallwikipedialogo
Deze pagina maakt gebruik van (een gedeelte) van Wikipedia. Het originele artikel is terug te vinden op Birgitta van Zweden (Heilige). De lijst van auteurs is te je vinden op page history. Net zoals de Religie Wiki is Wikipedia ook beschikbaar onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki