WikiaEen bisdom of diocees is een kerkrechterlijk afgebakend gebied of territorium dat onder het bestuur van een lokale bisschop staat.

BegripEdit

Bisdommen zijn ambtsgebieden van bisschoppen die voorkomen in de de Rooms-katholieke, Orthodoxe, Anglicaanse en Oudkatholieke) Kerk.

Een bisdom maakt deel uit van een kerkprovincie. Zowel Nederland, België als Luxemburg vormen elk één kerkprovincie, die onderverdeeld is in meerdere bisdommen. Grotere landen bestaan vaak uit meerdere kerkprovincies.

Het belangrijkste bisdom van een kerkprovincie wordt aartsbisdom genoemd. Aan het hoofd van een aartsbisdom staat de aartsbisschop. Als een kerkprovincie naast het aartsbisdom ook nog andere bisdommen telt, worden deze de suffragane bisdommen, afhangend van het aartsbisdom genoemd. In zo'n geval is de aartsbisschop een aartsbisschop-metropoliet.

Een bisdom wordt verder onderverdeeld in dekenaten met aan het hoofd een deken.

Een dekenaat wordt weer onderverdeeld in parochies met aan het hoofd een pastoor.

Vanwege de toenemende securalisatie verminderen in Nederland en België het aantal dekenaten en parochies sterk. In een aantal bisdommen zijn de dekenaten afgeschaft, zoals in het bisdom Groningen-Leeuwarden in 2006, in het bisdom Rotterdam in 2007 en in het aartsbisdom Utrecht in 2008.

OverzichtEdit

Bestand:BeneluxBisdommen.gif

Rooms-katholieke bisdommen in NederlandEdit

Zie ook: Nederlandse bisschoppenconferentie

De Nederlandse kerkprovincie telt 1 aartsbisdom, waarvan 6 suffragane bisdommen afhangen. De bisschop van Utrecht is tevens metropoliet van Nederland. Traditioneel wordt hij tevens verheven tot kardinaal op het eerstvolgende consistorie na zijn aanstelling.


<tr><th style="width:100%; font-size:87%; padding-bottom:2px; text-align:center; background-color: #ddeef8; color:black;">Bisdommen in Nederland</th></tr>

Rooms-Katholieke bisdommen in BelgiëEdit

Zie ook: Belgische bisschoppenconferentie

De Belgische kerkprovincie telt 1 aartsbisdom, waarvan 7 suffragane bisdommen afhangen. De bisschop van Mechelen-Brussel is tevens metropoliet van België. Traditioneel wordt hij tevens verheven tot kardinaal op het eerstvolgende consistorie na zijn aanstelling.


<tr><th style="width:100%; font-size:87%; padding-bottom:2px; text-align:center; background-color: #ddeef8; color:black;">Bisdommen in België</th></tr>

Rooms-katholieke bisdommen in LuxemburgEdit

De Luxemburgse kerkprovincie telt 1 aartsbisdom, en geen suffragane bisdommen, en valt rechtstreeks onder de Heilige Stoel. De bisschop van Luxemburg-Stad is dan ook geen metropoliet van Luxemburg. Traditioneel wordt hij ook niet verheven tot kardinaal.

Rooms-katholieke bisdommen in DuitslandEdit

Zie ook: Duitse bisschoppenconferentie

De Duitse kerkprovincie telt 7 aartsbisdommen, waarvan 20 suffragane bisdommen afhangen. Enkele van de zeven aartsbisschoppen worden ook tot kardinaal benoemd.

Rooms-katholieke bisdommen in OostenrijkEdit

Zie ook: Oostenrijkse bisschoppenconferentie

De Oostenrijkse kerkprovincie telt 2 aartsbisdommen, waarvan 7 suffragane bisdommen afhangen. De aartsbisschop van Wenen wordt traditioneel tot kardinaal benoemd.

De territoriale abdij van Wettingen-Mehrerau hangt rechtstreeks af van de Heilige Stoel.


Rooms-katholieke bisdommen in ZwitserlandEdit

Zie ook: Zwitserse bisschoppenconferentie

De Zwitserse kerkprovincie telt geen aartsbisdommen. Ze telt 6 bisdommen en 2 territoriale abdijen die rechtstreeks afhangen van de Heilige Stoel. Traditioneel worden de bisschoppen en abten niet verheven tot kardinaal.

Rooms-katholieke bisdommen in LiechtensteinEdit

De Liechtensteinse kerkprovincie telt 1 aartsbisdom, en geen suffragane bisdommen, en valt rechtstreeks onder de Heilige Stoel. De aartsbisschop van Vaduz is dan ook geen metropoliet van Liechtenstein. Traditioneel wordt hij ook niet verheven tot kardinaal.

Zie ookEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki