Wikia


Het Concilie van Verona vond plaats in oktober 1184 in de Italiaanse stad Verona en werd bijgewoond door paus Lucius III, keizer Frederik Barbarossa, de grootmeester van de Orde der Tempeliers, de grootmeester van de Orde van Malta en de Patriarch van Jeruzalem.

Tijdens het Concilie werd opgeroepen tot een streng optreden tegen de ketters en werd opgeroepen tot een keizerlijke kruistocht. Een andere kwestie was de samenvoeging van de landerijen van Mathildis van Toscane. Per testament waren haar landgoederen toebedeeld aan de pauselijke staat. Het gebied was echter nu in handen van het Heilige Roomse Rijk en de paus eiste het bezit ervan terug. Het overleg hierover liep echter op niets uit.

Volgend op het Concilie vaardigde paus Lucius III de bul Ad Abolendam (Nederlands: Met het doel af te schaffen) uit, wat een begin betekende van de werkzaamheden van de Inquisitie.


Externe linksEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.