Wikia


Een gardiaan (van het Italiaanse woord voor wachter : guardiano) is een kloosteroverste bij de minderbroeders Franciscanen of Kapucijnen. Deze term benadrukt de zorg die een franciscaner overste voor zijn broeders moet hebben. Franciscus van Assisi, de stichter van de minderbroeders, benadrukte dat een gardiaan niet als een overste boven zijn medebroeders moest staan, maar eerder moet handelen als een moeder die voor haar kinderen zorgt.

De aanspreekvorm voor een gardiaan is "Wel- of Zeereerwaarde Pater".

In de binnenstad van 's-Hertogenbosch wordt sinds 1999 een hof "Guardianenhof" genoemd omdat op die plaats in het verleden een minderbroedersklooster gestaan heeft.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki