Wikia


De generaal-overste staat aan het hoofd van een kloosterorde of een congregatie. In sommige orden wordt men voor het leven in deze functie gekozen, in andere orden voor een bepaalde periode.

De naam van het hoofd van een orde of congregatie verschilt naargelang de specifieke orde:

De toevoeging "generaal" doet op het eerste gezicht militaristisch aan, maar slaat op het generalaat van orden en congregaties, het centrale bestuur. Veel generalaten zijn te Rome gevestigd.

Drie generaal-oversten maken deel uit van het bestuur van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gezelschappen van Apostolisch Leven.

De terminologie voor deze functie uit het kloosterwezen is vergelijkbaar met wat bij andere organisaties en het bedrijfsleven gebruikelijk is zoals bijvoorbeeld directeur-generaal en secretaris-generaal (algemeen secretaris).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.