Wikia


Gereformeerde Kerken onder het Kruis
Indeling
Hoofdstroming Protestantisme
Richting Gereformeerd calvinisme
Voortgekomen uit Ned. Herv. Kerk in 1834
Afsplitsingen Geen. In 1869 grotendeels samengevoegd met Chr. Afgesch. Gem. tot Chr. Geref. Kerk. Restant in 1907 samengevoegd met Ledeb. gem. tot Ger. Gem.
Aard
Locatie Nederland
Portaal  Portaalicoon   Christendom

Gereformeerde Kerken onder het Kruis is in Nederland ontstaan nadat koning Willem I zijn greep op de kerk wilde versterken, door in 1816 bij Koninklijk Besluit een nieuw reglement in te voeren in de toenmalige Nederduits Gereformeerde Kerk. Het reglement werd opgelegd aan de kerk, die de Dordtse Kerkorde die de kerken gemaakt hadden in 1618 moest vervangen. Dit was het begin van de Nederlandse Hervormde Kerk, op 1 mei 2004 opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Tegelijk was er veel kritiek op de verwatering van de leer in de Nederlandse Hervormde Kerken. Velen kwamen hierdoor in protest en met de Afscheiding begonnen zij hun eigen kerk, die in zich in eerste instantie Gereformeerde Kerk noemden, maar zich al spoedig splitsten zij zich in de Christelijke Afgescheiden Gemeenten en de "Gereformeerde Kerken onder het Kruis".

De reden voor de splitsing was dat door de overheid de kerk werd vervolgd, omdat zij de naam Gereformeerde Kerk gebruikte, een naam die volgens de overheid inging tegen het reglement van 1816, waarin de oude Gereformeerde Kerk de naam Nederlandse Hervormde Kerk had gekregen. Dit leidde tot vervolging. Sommigen vonden de naam niet belangrijk genoeg, om er vervolging voor te ondergaan, en werden de "Christelijke Afgescheiden Gemeenten", anderen vonden dat zij principieel de voortzetting waren van de oude Gereformeerde Kerk, en kozen de naam "Gereformeerde Kerken onder het Kruis", hierbij voor lief nemend dat dan de vervolging zou blijven.

Nadat in 1840 koning Willem I was afgetreden, werd de vervolging minder, en na een nieuwe grondwetswijziging in 1848 stopte de vervolging geheel.

Hierna kwam het in 1869 weer tot een hereniging onder de naam van Christelijke Gereformeerde Kerk. Enkele gemeenten bleven zelfstandig en vormden met een deel van de Ledeboeriaanse gemeenten later de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika.


<tr><th style="width:100%; font-size:87%; padding-bottom:2px; text-align:center; background-color: #ddeef8; color:black;">Protestantisme(Portaal)</th></tr> sv:Gereformeerde Kerken onder het Kruis

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki