Wikia


Hans Eschbach (7 april 1948) is een Nederlandse predikant. Hij is vooral bekend als directeur van het Evangelisch Werkverband.

Eschbach werkte tien jaar als jongerenevangelist voor de christelijke jongerenorganisatie Youth for Christ. Hij woonde ook een paar jaar in Denemarken en was verantwoordelijk voor de oprichting van YfC Denemarken[1]. Tegelijkertijd studeerde hij theologie. Na zijn periode bij de jongerenorganisatie was 20 jaar werkzaam als predikant in Enschede, Nootdorp, Aalsmeer en Spijkenisse.

Hij is getrouwd met Kea. Samen hebben ze twee kinderen en twee kleinkinderen.

Evangelisch Werkverband Edit

In maart 1995 werd mede op initiatief van Eschbach het Evangelisch Werkverband (EW) opgericht door een aantal Hervormde en Gereformeerde predikanten. In mei van dat jaar kwamen zij naar buiten met het Evangelisch Manifest waarin ze uitdrukking gaven aan de hoop voor opleving voor de kerk van Nederland.[2] De kernpunten van het Evangelisch Manifest werden verder uitgewerkt in de door Eschbach geredigeerde bundel Vurig verlangen.

Eén van de bekendste concepten van het EW zijn de Gemeente Groei Groepen. Dit zijn groepen gelovigen in plaatselijke kerken die regelmatig bij elkaar komen voor contact en om de bijbel te lezen. Inmiddels zijn er – mede door de inzet van Eschbach - bijna tweeduizend van deze groepen.

OverigeEdit

SprekerEdit

Eschbach spreekt regelmatig in kerken en voor jeugdgroepen. Ook sprak hij op verschillende grote christelijke evenementen, zoals de Opwekkings-conferentie en de EO-jongerendag.

Stichting de Bijlmerkerk Edit

Op initiatief van Eschbach ontstond in 2004 stichting De Bijlmerkerk. Deze stichting werd opgericht om Afrikaanse kerken in Amsterdam Zuidoost aan een gebouw te helpen. Het oorspronkelijk doel van de stichting was om drie multifunctionele kerkgebouwen neer te zetten. De stichting haalde ongeveer negenhonderd duizend euro op[3]. Met hulp van de Europese Unie, het stadsdeel Zuidoost en woningstichting Rochdale werd uiteindelijk het gebouw De Kandelaar gebouwd. In 2005 droeg hij de leiding over aan vastgoedondernemer Cor Verkade.

GenezenverklaringEdit

In 2007 claimde Eschbach op gebed genezen te zijn van darmkanker. Op een vrijdagmiddag zou hij in het ziekenhuis een CT-scan ondergaan om de uitzaaiingen vast te stellen. Die ochtend was er een samenkomst met het bestuur van het Evangelisch Werkverband. Daar werd voor hem gebeden en hij kreeg ziekenzalving. 's Middags kreeg hij de CT-scan. De uitslag kwam een week later: er zouden volgens Eschbach geen uitzaaiingen meer te vinden zijn. Achteraf gaf de predikant aan zelf een bepaalde verlegenheid te voelen, omdat hij wel genezen was en anderen niet[4].

Voornaamste publicatiesEdit

  • De groeigroep als bouwsteen. Een model voor de opbouw van de gemeente door middel van kleine groepen en groeigroepprogramma's voor drie jaar (Kampen: Kok Voorhoeve, 1993)
  • (red.), Vurig verlangen. Evangelische vernieuwing in de traditionele kerken (Zoetermeer: Boekencentrum, 1996)
Bronnen en/of noten
  1. website Bijbelcom, interview met Hans Eschbach, geraadpleegd op 10 maart 2010
  2. De succesformule van het Evangelisch Manifest, Trouw, 30 juni 1998
  3. Andries, interview met Cor Verkade, 20 oktober 2007
  4. Eschbach vertelt van zijn genezing op gebed, Nederlands Dagblad, 6 juli 2007

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki