Wikia


De Heidelberger of Heidelbergse Catechismus vormt naast de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels een van de drie geloofsbelijdenissen, samen de "Drie Formulieren van Enigheid" vormend, die in de Nederlandse hervormde en gereformeerde kerken gebruikt worden.

OntstaanEdit

De Heidelberger Catechismus is op verzoek van keurvorst Frederik III van de Palts geschreven door Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus. Aanleiding was de onduidelijkheid over de aard en de positie van het avondmaal. Frederik gaf de opdracht aan Zacharias Ursinus, hoogleraar dogmatiek aan de Heidelbergse universiteit.

Uitgaande van deze geschriften en van wat er in Bazel, Zürich, Genève, Emden en Londen al op het gebied van catechese beschikbaar was, werd de catechismus geschreven. In de eindredactie heeft met name Olevianus een grote hand gehad. In januari 1563 werd de Catechismus door een speciaal bijeengeroepen synode officieel verklaard. Op verzoek van Olevianus werd in de tweede editie de omstreden vraag en antwoord 80 over de "Werkelijke Tegenwoordigheid" in de rooms-katholieke mis toegevoegd.

De Heidelbergse Catechismus werd door Petrus Datheen naar Nederland gebracht. Hij voegde hem toe aan zijn psalmbundel. De Synode van Dordrecht (1618-1619) toetste de Catechismus en schreef hem voor als document dat ambtsdragers en hoogleraren dienden te ondertekenen.

De Noord-Hollandse provinciale synode van Alkmaar in 1573 schreef voor dat er 's middags een preek over een onderwerp uit de catechismus diende te worden gehouden. Dit voorbeeld werd door andere provinciale synoden gevolgd. Tegenwoordig wordt nog steeds in gemeentes uit de gereformeerde gezindte 's middags of 's avonds een preek over deze catechismus gegeven.

InhoudEdit

De Heidelbergse Catechismus is opgesteld in de vorm van 129 vragen en antwoorden. Die zijn gegroepeerd in 52 'zondagen', aan de hand waarvan predikanten in 1 jaar alle onderwerpen konden behandelen. De 52 zondagen zijn als volgt ingedeeld:

Zondag Vraag & antwoord Onderwerp
11-2Inleiding
Eerste deel
2 - 43 - 11Onze ellende
Tweede deel
5 - 3112 - 85Onze verlossing
9 - 1026 - 28God de Vader en onze schepping
11 - 1929 - 52God de Zoon en onze verlossing
20 - 2453 - 64God de Heilige Geest en onze heiligmaking
25 - 3165 - 85Woord en sacramenten
26 - 2769 - 74De Heilige Doop
28 - 3175 - 85Het Heilig Avondmaal
Derde deel
32 - 5286 - 129Onze dankbaarheid
34 - 4492 - 115De wet
45 - 52116 - 129Het gebed

Zowel de vraag-en-antwoordvorm als de genoemde driedeling kwamen reeds in eerdere catechismussen voor. Ursinus gebruikte dus veel bekend materiaal bij de samenstelling van de Catechismus.

Zie ookEdit

Externe links Edit


Bronnen, noten en/of referentiesEdit

Bronnen, noten en/of referenties:

af:Heidelbergse Kategismuses:Catecismo de Heidelberg

fi:Heidelbergin katekismus fr:Catéchisme de Heidelberg hu:Heidelbergi káté id:Katekismus Heidelberg it:Catechismo di Heidelberg ja:ハイデルベルク信仰問答 ko:하이델베르크 요리문답 pl:Katechizm Heidelberski pt:Catecismo de Heidelberg ru:Гейдельбергский катехизис

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki