Wikia


Jan Zijlstra (Hillegom, 1938) is een Nederlandse evangelist en gebedsgenezer. Zijlstra is als senior-pastor verbonden aan De Levensstroom Gemeente te Leiderdorp, waar hij in 1992 oprichter en tot in maart 2010 tevens voorganger van was.

AchtergrondEdit

Hij werd geboren in een slagersfamilie en groeide op in een hervormd gezin. In 1956 kwam hij tot persoonlijk geloof in Jezus Christus. In oktober 1957 begon Zijlstra samen met zijn vrouw Herma het evangelie te prediken.

Hij sloot zich aan bij de pinkstergemeente van de bekende Nederlandse evangelist Johan Maasbach. Zijlstra volgde een voorgangersopleiding en zou door de jaren heen uitgroeien tot de naaste medewerker van Maasbach.

In 1992 kwam het na ruim dertig jaar tot een breuk tussen Maasbach en Zijlstra. Volgens Zijlstra werd hij voor een keus gesteld: of zijn diensten veranderen of opstappen. Zijn gebedsgenezingsdiensten hadden een andere vorm dan die van Maasbach en hij trok steeds meer mensen. Zijlstra zei daarover in 1994: "Maasbach heeft misschien gedacht: als dat zo doorgaat krijgen ze steeds grotere meetings. Ze hebben misschien aan concurrentie gedacht".[1] Samen met Zijlstra verlieten ook zes van de twaalf andere voorgangers de beweging. David Maasbach, zoon en opvolger van Johan Maasbach, schreef in zijn autobiografie Verlies nooit je geloof zonder namen te noemen uitgebreid over de kwestie en typeert de breuk als een "aanval van binnenuit" op het werk van zijn vader.[2]

De LevensstroomEdit

De Levensstroom GemeenteEdit

In 1992 begon het echtpaar Zijlstra met De Levensstroom Gemeente te Leiderdorp, waar het werk in het bijzonder gericht is op de zogeheten reddings- en genezingsdiensten, waarbij zowel de oproep tot bekering ('gered worden van zonden', volgens het christelijk geloof) als lichamelijke genezing veel aandacht krijgt. Zijlstra predikt dat Jezus Christus nog steeds dezelfde is en dat er nog steeds wonderen van redding en genezing gebeuren.[3]

CampagnesEdit

Vanaf 1992 begon Zijlstra ook met speciale genezingsdiensten op zondagavonden. Vanaf 1992 tot en met 1997 werden er evangelisatie-, reddings- en genezingscampagnes gehouden in Suriname, de Nederlandse Antillen en Indonesië.

Sinds 1998 houdt Zijlstra in Nederland en België reddings- en genezingsdiensten, waar het evangelie van reddende en genezende kracht van Jezus Christus gepredikt wordt. Aanvankelijk gebeurde dit in kleinere zalen en later in grotere zalen en in sporthallen. Maar ook deze sporthallen bleken vaak te klein.[4] [5]

NieuwbouwEdit

In november 2006 werd het nieuwe gebouw van De Levensstroom Gemeente in Leiderdorp geopend.[6] De Levensstroomzaal biedt plaats aan 1500 mensen. Het nieuwe complex heeft ruim negen miljoen euro gekost. Zijlstra houdt daar nu elke eerste en tweede zondag van iedere maand reddings- en genezingsdiensten.

Magazine De LevensstroomEdit

Zijlstra is hoofd- en eindredacteur van magazine De Levensstroom. Dit blad komt vier keer per jaar uit. De Levensstroom telt 64 pagina's en is geheel full-color. In dit blad staan getuigenissen van de wonderen die zouden zijn gebeurd in de reddings- en genezingsdiensten, alsmede Bijbelstudies rondom wonderen en genezingen.

Beëindiging voorgangerschapEdit

Zijlstra is op 28 maart 2010 gestopt als voorganger van De Levensstroom. Hij heeft dit ambt overgedragen aan Arno van der Knaap, die voorheen tweede voorganger was. Zijlstra houdt wel de eindverantwoordelijkheid voor de gemeente, ofwel het "apostolische overzienerschap". Zijlstra heeft verklaard de weg vrij te willen maken om zich volledig te kunnen wijden aan genezingdiensten voor volwassenen, kindergenezingsdiensten, grote seminars en conferenties.[7]

Kritiek op ZijlstraEdit

Zijlstra kreeg tijdens de campagnes die hij de afgelopen jaren hield regelmatig kritiek, onder meer op de manier waarop hij de diensten invult en om zijn Bijbeluitleg. De wijze waarop evangelist Jan Zijlstra uit Leiderdorp mensen hoop geeft op genezing is "pastoraal verwerpelijk". Ook springt Zijlstra "onvoorzichtig en onverantwoord met bijbelteksten om". Hij doet geen recht aan de ontstaansgeschiedenis en context van de genezingsverhalen, aldus de hervormde predikant Aart Veldhuizen uit Veenwouden, die Zijlstra beticht van "stuntwerk".[8]

Kees van der Kooi, bijzonder hoogleraar in de theologie van de charismatische vernieuwing aan de Vrije Universiteit Amsterdam, schrijft in een artikel getiteld 'De pastorale draaikolk van gebedsgenezing'[9] dat Zijlstra een te eenzijdige nadruk legt op wat de mens zelf aan zijn genezing zou moeten doen.

Ook van buiten de christelijke invalshoek is er kritiek op de werkwijze van Zijlstra. Zo worden in het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij de ervaringen van een patiënt met multiple sclerose met gebedsgenezer Zijlstra beschreven. [10]

ReactiesEdit

Volgens dominee Hans Eschbach, directeur van het Evangelisch Werkverband, staat bij Jan Zijlstra echter niet de genezing maar de verkondiging van Jezus Christus centraal. Zijlstra zelf benadrukt het belang van verlossing van zonde door Christus: "Een mens kan beter ziek naar de hemel kan gaan dan gezond naar de hel".[11]

Zijlstra spreekt zich ook uit tegen wat hij ziet als uitwassen rondom gebedsgenezing. Zo reageerde hij in januari 2009 (voorzichtig) instemmend op het voorstel van de politieke partij PvdA om de Inspectie voor de Gezondheidszorg toezicht te laten houden op zogeheten hiv-healings.[12] In juni van dat jaar kwam Zijlstra echter onder vuur te liggen van hetzelfde PvdA-Kamerlid (Khadija Arib); zij wilde de zogeheten kinderhealings van de Levensstroom Gemeente, die zij 'heel kwalijk' noemde, ook onder IGZ-toezicht gesteld zien worden.[13] De IGZ liet in een reactie weten al in 2004 onderzoek naar Zijlstra te hebben gedaan.[14]

Aandacht van de mediaEdit

Met enige regelmaat is er in kranten, op radio en op tv aandacht voor De Levensstroom Gemeente en Zijlstra. Door de jaren heen groeide hij uit tot een bekende evangelist die bidt met zieken. Zo zendt RTV West elke zondagmorgen een gebedsdienst van De Levensstroom uit op de televisie.

In april 2007 kwam hij in het nieuws door de gebedsgenezing van Janneke Vlot uit Bleskensgraaf. Zij zat achttien jaar in een rolstoel, maar nadat er voor haar gebeden werd, waren de ziekteverschijnselen verdwenen.[15] [16] Haar huisarts die haar ziekteverschijnselen van nabij had meegemaakt, verklaarde dat zij inderdaad na haar bezoek aan Jan Zijlstra gelijk en helemaal was genezen.[17]

HartinfarctEdit

In 2004 werd Jan Zijlstra getroffen door een hartinfarct. Naar aanleiding hiervan moest hij een maand in het ziekenhuis liggen.[18]

BibliografieEdit

Zijlstra is auteur van meer dan tien boeken, waaronder:

Externe linksEdit

Noten
 1. Citaat in het artikel van Marlies Kieft in Trouw, 23 februari 1994
 2. David Maasbach in Verlies nooit je geloof, eerste druk 2000
 3. Bij Zijlstra doet Jezus nog altijd wonderen, Trouw, 11 juni 2005
 4. FEC-campagne Jan Zijlstra trekt 5.500 mensen, Friesch Dagblad, 17 juni 2002
 5. Jan Zijlstra drie dagen in Thialf , Friesch Dagblad, 28 augustus 2003
 6. Jan Zijlstra wil niet beroemd worden, Nederlands Dagblad, 16 november 2006
 7. Jan Zijlstra stopt als voorganger van De Levensstroom. Friesch Dagblad, 11 februari 2010
 8. ‘Zijlstra maakt van genezing stuntwerk’, Friesch Dagblad, 28 augustus 2003
 9. De pastorale draaikolk van gebedsgenezing, Nederlands Dagblad, 13 november 2004
 10. Annepaul Roukema in "Bidden om genezing ‘Ik ben een beetje teleurgesteld", Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, 13 juni 2005
 11. Jan Zijlstra wil niet beroemd worden, Nederlands Dagblad/Wees Waakzaam, 16 nov 2006
 12. Jan Zijlstra: zonodig ingrijpen bij healings. Nederlands Dagblad, 27 jan 2009
 13. PvdA wil onderzoek naar genezingen Zijlstra. Nederlands Dagblad, 12 juni 2009
 14. Inspectie bezocht Jan Zijlstra al in 2004. Nederlands Dagblad, 15 juni 2009
 15. Wonderlijke genezing in Bleskensgraaf, Algemeen Dagblad, 26 maart 2007
 16. Erasmus Medisch Centrum 'bevestigt' bovennatuurlijke genezing, de Stentor, 27 maart 2007
 17. De dokter wil wonderen gaan toetsen, Trouw, 30 oktober 2009
 18. Jan Zijlstra over zijn ziekte en zijn geloof, Nederlands Dagblad, 31 maart 2005

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki