Wikia


Bestand:Jeugdkerk D-Vote.jpg
Een jeugdkerk is een kerk waarbij de boodschap (het evangelie) in een eigentijds jasje is gestoken zodat jongeren erdoor worden aangesproken.

Jeugdkerken zijn vaak evangeliserend van karakter. Dit zorgt ervoor dat de nadruk ligt op de boodschap van Jezus Christus en dat geschillen (over zaken waarover de kerken van mening verschillen) worden gemeden.

Omdat een jeugdkerk meestal niet bij één bepaalde kerk 'hoort', maar in het algemeen een interkerkelijk initiatief is, wordt de invulling (uitvoering) van de jeugdkerk een mix van de kerken die hieraan meewerken. Jongeren uit verschillende gemeenschappen kunnen zich hier thuis voelen. Vanuit hun verschillende achtergronden leren ze persoonlijk bijdragen aan wederzijds respect en aan het toepasbaar maken van de inhoud van de Bijbel in hun dagelijks leven. Dit door eigentijdse muziek (meestal Opwekkingsliederen), persoonlijk getuigenis, korte studies en discussies (gestart of vervolgd op internet) en vriendschap.

Geschiedenis Edit

Het begrip 'jeugdkerk' werd bekend toen Marcel Gaasenbeek, oprichter van jeugdkerk Enter the Fish in Hellevoetsluis uitgebreid in het nieuws kwam naar aanleiding van een optreden in het EO-programma Het Elfde Uur. Naar aanleiding daarvan ontstonden door het hele land een groot aantal jeugdkerken. In 2004 besloeg het aantal jeugdkerken bijna 60. Niet allen zijn ontstaan naar aanleiding van het voorbeeld van Hellevoetsluis, maar bestonden daarvoor al. Met name de start van jeugdkerk GodFashion veroorzaakte veel discussie in traditionele kringen, omdat men bang was dat de jeugdkerk juist jongeren uit de kerk zou halen.

De jeugdkerk-beweging is inmiddels ruim over haar hoogtepunt heen. Veel jeugdkerken - waaronder GodFashion en Enter the Fish - zijn inmiddels opgeheven, door gebrek aan vrijwilligers, financiën of bezoekers.

In januari 2007 hield stichting Jeugdkerken, de ondersteunende organisatie voor beginnende jeugdkerken, het ook voor gezien, omdat er nauwelijks nieuwe jeugdkerken bij kwamen. Gaasenbeek gaf aan dat de hoop "dat er veel mensen tot geloof zouden komen" niet was uitgekomen. De jeugdkerken met de meeste bezoekers zijn momenteel nog te vinden in Aalsmeer en Koog aan de Zaan.

Externe link Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki