WikiaDe kerkorde is een ander woord voor het kerkrecht zoals dat wordt gehanteerd in het protestantisme, uitgezonderd de Anglicaanse Kerk waar men - in navolging van de Rooms-Katholieke Kerk - het heeft over het canoniek recht.

In de meeste Nederlandse protestantse kerken geldt de Dordtse Kerkorde (DKO), of een afgeleide daarvan. De kerkorde van de PKN is mede afgeleid van de Lutherse kerkorde.

Externe linkEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki