WikiaKyrie is de vocativus of aangesproken vorm van het Griekse woord κύριος ("Heer"). Het vormt het begin van een gebed in de rooms-katholieke mis en een aantal andere kerken, zoals de Anglicaanse Kerk. Het wordt eerst gezongen door de priester en vervolgens beantwoord door de gelovigen. Veelal wordt het gebruikt in een gebed:

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.
"Heer, ontferm u over ons
Christus, ontferm u over ons
Heer, ontferm u over ons."Het Kyrie maakt deel uit van het ordinarium van de mis. De bekende gecomponeerde missen van Mozart, Bach en alle andere missen, bevatten een Kyrie.

Nadat op het Tweede Vaticaans Concilie middels het document Sacrosanctum Concilium: Constitutie over de heilige Liturgie (4 december 1963) was besloten toestemming te geven de Mis naast het Latijn ook in de volkstaal te vieren, zijn er voor de Nederlandse en Belgische kerkprovincie vele moderne gezangen gecomponeerd, waarin een celebrant of een voorzanger in samenzang met een koor of de gelovige gemeenschap het Heer ontferm U zingen. Ook verschenen vele schuldbelijdenissen, waarin de woorden Heer ontferm U (over ons) voorkomen.
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki