Wikia


De laatste heilige sacramenten of laatste sacramenten worden in de Rooms-Katholieke Kerk toegediend aan zieken, die in gevaar van sterven verkeren.

Als laatste sacramenten gelden (in deze volgorde) de (laatste) biecht, de ziekenzalving en de (laatste) Communie (die dan viaticum of teerspijze wordt genoemd). Deze sacramenten kunnen in een separate liturgische viering worden toegediend, maar ook in een geïntegreerde liturgische viering. De bedienaar is dan de priester.

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie ligt overigens het accent bij de ziekenzalving niet meer direct op het naderende sterven. De Kerk beveelt aan dat het sacrament der zieken in een eerder stadium wordt bediend, zodat het de zieke in zijn ziek-zijn kan sterken. De ziekenzalving is daarom niet synoniem voor het laatste sacrament.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki