Wikia


Lambertus Gerardus Cornelis Ledeboer (Rotterdam, 30 september 1808Benthuizen, 21 oktober 1863) was een Nederlands predikant en stichter van de Ledeboeriaanse Gemeenten.[1]

Ledeboer, zoon van de Rotterdamse lakenkopersfirmant Bernardus Ledeboer en Anna Christina van de Ende, studeerde theologie aan de Universiteit Leiden.[2] Als voorganger van de Hervormde Gemeente Benthuizen was hij het niet eens met een aantal zaken in de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij wenste zich onder meer niet te onderwerpen aan de reglementenbundel van 1816 en wilde niet dat er gezangen in de kerk werden gezongen. Demonstratief had hij de gezangenbundel van de kansel gegooid en die daarna begraven in de pastorietuin. Aanvankelijk sloot hij zich aan bij de Afscheiding, maar was het niet eens met het feit, dat zij formeel erkenning aanvroegen bij de regering. In 1841 werd hij door de Hervormde synode afgezet uit het ambt van predikant. Ledeboer achtte zijn afzetting onwettig en erkende hem daarom niet. Hij preekte door totdat hij in de gevangenis terecht kwam. Van 1843 tot 1845 zat hij opgesloten in het Gravensteen te Leiden.[2] Met name in de provincie Zeeland ontstonden Ledeboeriaanse Gemeenten.

1rightarrow Zie Ledeboeriaanse Gemeenten voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

FamilieEdit

Bestand:Anna Christina van de Ende.png

Ledeboer behoorde tot een geslacht van textielfabrikanten en predikanten. Zijn vader Bernardus Ledeboer was naast koopman kerkelijk actief als diaken en ouderling. Hij behoorde tot de oprichters van het Nederlandsch Zendeling Genootschap in 1797 en was daarvan de eerste secretaris.[3] Zijn broer Adrianus Marinus Ledeboer vervulde in Rotterdam een lectoraat in de medicijnen (in de ontleed- en natuurkunde van den mensch). Onder diens supervisie werd de nieuwe zaal van het theatrum anatomicum (de openbare snijzaal) gebouwd.[4]

BibliografieEdit

Geschreven door Ledeboer (een selectie):

 • Een klein vragenboekje voor kinderen (herdruk 2005) uitg. Den Hertog, Houten ISBN 90-331-0198-X
 • Ontferm u onzer uit genâ: gedichten (herdruk 2004) uitg. Den Hertog, Houten ISBN 90-331-1859-9
 • Roepstem voor ouderen en jongeren uit de gewesten der eeuwige rampzaligheid (1999) uitg. Stichting Lectori Salutem, Baarn ISBN 90-73764-83-1
 • 's Heeren wegen gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar 1e druk 1843, 6e druk circa 1920, uitg. Kettenes Leiden (herdruk 1994 uitg. Den Hertog, Houten ISBN 90-331-0981-6)
 • Verzamelde geschriften van Ds. L.G.C. Ledeboer 3 dln (1977-1980) uitg. Den Hertog, Utrecht/Houten ISBN 90-331-0120-3
 • Een spiegel dezes tijds, ter beproeving der kinderen Gods, voorgesteld in eenige opmerkingen betrekkelijk de tijdsomstandigheden (1841) uitg. Van Golverdinge, 's-Gravenhage
 • Een woord aan mijne landgenooten: Ten voordeele der huisgezinnen van hen, die zich thans vrijwillig ten strijde begeven (1830) uitg. Cyfveer, Leiden

Over Ledeboer en de Ledeboerianen:

 • Florijn, Hendrik De ledeboerianen: een onderzoek naar de plaats, invloed en denkbeelden van hun voorgangers tot 1907 - proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht (1991) uitg. Den Hertog, Houten ISBN 90-331-0735-X
 • Hofman, drs Hendrik Arie Ledeboerianen en Kruisgezinden: een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten (1977) uitg. De Banier, Utrecht
 • Kranendonk-Gijssen, J. Een dominee in de gevangenis (2006) uitg. Den Hertog, Houten ISBN 90-331-1996-X
 • Landwehr, Johan Herman L.G.C.Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst 2e druk (1910 met voorwoord van Herman Bavinck) uitg. Bolle, Rotterdam
 • Verboom, J.H.R. Rondom de kansel van Benthuizen 3e druk (1984) uitg. De Banier, Utrecht ISBN 90-336-0176-1

Bronnen, noten en/of referentiesEdit

Bronnen, noten en/of referenties:

 1. Lambertus Gerardus Cornelis Ledeboer in: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren [1]
 2. 2,0 2,1 Florijn, dr. H. De Leidse leerscholen van Ledeboer in: Reformatorisch Dagblad d.d. 11 september 2008 [2]
 3. Zwaag, W. van der Reveil en Afscheiding: negentiende-eeuwse kerkhistorie met bijzondere actualiteit (2006) uitg. De Groot Goudriaan, Kampen, ISBN 978-90-6140-971-7
 4. Adrianus Marinus Ledeboer in: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren[3]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki