Wikia


Dit is de lijst van regenten, prins-bisschoppen of (protestantse) administratoren, van het prinsbisdom, later hertogdom Maagdenburg :

VervolgEdit

In 1680 werd het sticht geseculariseerd en als erfelijk hertogdom bij het keurvorstendom Brandenburg gevoegd.

In 1994 richtte de Kaholieke Kerk een nieuw bisdom Maagdenburg in, met als bisschoppen tot heden :