Wikia


Hieronder volgt een lijst van bisschoppen van Haarlem-Amsterdam (tot 1 januari 2009 bisdom Haarlem geheten)

Voor de reformatieEdit

Bisschop van Haarlem Edit

Zie ook Bisdom Haarlem (oudkatholieke Kerk) voor een overzicht van oudkatholieke bisschoppen van het bisdom vanaf 1727

Na herstel van de bisschoppelijke hiërarchieEdit

Bisschop van Haarlem Edit

Bisschop van Haarlem-Amsterdam (vanaf 2009) Edit