Wikia


Een motu proprio is een pauselijke brief (apostolisch schrijven) op persoonlijk initiatief van de paus, zonder formele afstemming met kardinalen en de curie, in zijn eigen handschrift. Een motu proprio heeft de vorm van een decreet met persoonlijke ondertekening en datering door de paus in het Latijn. Een zegel en het contrazegel ontbreken.

De term motu proprio komt uit het Latijn en betekent letterlijk uit eigen beweging. Vaak gaat het in een motu proprio om de afhandeling van administratieve zaken of de toekenning van een privilege. Paus Innocentius VIII maakte als eerste in 1484 gebruik van deze vorm.

Een motu proprio is geldig, zelfs als het tegen eerdere pauselijke beslissingen ingaat of indruist tegen het geldende canoniek recht. Canon 38 van de Codex Iuris Canonici van 1983 geeft aan dat een motu proprio de wijziging uitdrukkelijk moet vastleggen om effectief te zijn. Men verwijst naar een motu proprio met de openingswoorden, evenals bij een encycliek en andere pauselijke documenten, constituties van concilies en publicaties van de Curie (constituties, apostolische exhortaties en instructies). In tegenstelling tot deze documenten kan het bij een motu proprio in de titel behalve om Latijn ook om andere talen gaan.

Enkele voorbeeldenEdit

Het motu proprio Tra le sollecitudini van 22 november 1903 van paus Pius X wordt gezien als het officiële beginpunt van de Liturgische Beweging: hierin besloot de paus tot het herstel van het Gregoriaans en bepaalde hij dat de muzikale opleiding aan de seminaries verbeterd diende te worden. Met het motu proprio Apostolica sollicitudo van 15 september 1965 stelde paus Paulus VI de bisschoppensynode in als pauselijk gremium.

Een recenter voorbeeld van een motu proprio is de brief Familia a Deo instituta van 9 mei 1981 waarmee de Pauselijke Raad voor het Gezin werd opgericht. Het motu proprio Ecclesia Dei van 2 juli 1981 betrof de reactie van paus Johannes Paulus II op de ongeoorloofde bisschopswijdingen door mgr. Marcel Lefebvre, de oprichter van de Priesterbroederschap Sint Pius X. In zijn motu proprio Die alterwürdige Basilika van 31 mei 2005 bepaalde Paus Benedictus XVI voor de Romeinse basiliek Sint-Paulus buiten de Muren (San Paolo fuori le muri) de exacte status van de daar gehuisveste abdij. In het motu proprio Summorum Pontificum van 7 juli 2007 verruimde paus Benedictus per 14 september 2007 de mogelijkheden om de mis te vieren volgens de Tridentijnse ritus.bg:Моту проприо ca:Motu proprio cs:Motu proprioes:Motu proprio fi:Motu proprio fr:Motu proprio id:Motu proprio it:Motu proprio ja:自発教令 la:Motu Proprio no:Motu proprio pl:Motu proprio pt:Motu proprio ru:Motu proprio sv:Motu proprio uk:Motu proprio

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki