Wikia


Ostara is de naam die door Jacob Grimm door middel van naamsvergelijking als naam voor een Germaanse lentegodin is afgeleid. Grimm ging daarbij uit van de door de Angelsaksische monnik en kerkhistoricus Beda genoemde godin Eostre. Het is echter allerminst zeker dat Ostara werkelijk heeft bestaan, c.q. dat men in haar bestaan geloofde.

Eostrae bij BedaEdit

De naam Ostara gaat terug op de etymologie van de maand april in het Oudengels door Beda in zijn De temporum ratione. Hij schrijft dat deze maand genoemd was naar de godin Eostrae, die in vroegere tijd in Engeland aanbeden zou zijn. Dit is tevens de enige oude vermelding van deze godin.

Ostara bij GrimmEdit

Vervolgens heeft Jacob Grimm het bestaan van een godin Ostara op het Europese vasteland verondersteld. Ze zou de godin van leven en vruchtbaarheid zijn geweest. Hij vond daarvoor een aanknopingspunt in de Vita Karoli Magni van Einhard, waar als door Karel de Grote verordonneerde naam voor april ostarmanoth wordt genoemd[1]. Geen van de andere maandnamen verwijst daar echter naar een god of godin en het is niet duidelijk of oster- hier wel naar een godin verwijst.

De naam Eostre en de Duitse variant Ostara zijn waarschijnlijk afgeleid van het Oergermaanse woord voor het oosten. Zowel de Duitse en Engelse benaming voor pasen, namelijk Ostern en Easter hebben dezelfde oorsprong.

Zie ookEdit

ReferentiesEdit

  1. Einhard, Vita Karoli Magni, hoofdstuk 29


<tr><th style="width:100%; font-size:87%; padding-bottom:2px; text-align:center; background-color: #ddeef8; color:black;">Pasen - Hemelvaart - Pinksteren</th></tr>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki