WikiaDe Paaswake wordt gehouden in de nacht van Stille Zaterdag op Pasen. Herdacht wordt dat Jezus in deze nacht opstaat. De paaswake is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde; om Jezus' verrijzenis.

Protestantse traditieEdit

Christenen brengen de nacht biddend en wakend door. Aan het einde van de nacht wordt het Licht, dat Christus is, wordt feestelijk binnengedragen en bejubeld. Dit staat symbool voor de opstanding. In de kerkdienst wordt de gemeente verteld hoe God in het Oude Verbond de verwachting van het Licht heeft opgeroepen en nu voltrokken heeft, waardoor een Nieuw Verbond is gemaakt.

In sommige kerken wordt het doopwater gezegend en hernieuwen gelovigen de doopbeloften. Als er dopelingen zijn, worden deze gedoopt. Vervolgens wordt de Eucharistie gevierd. Symbool van de verrezen Heer is de paaskaars die van nu af haar licht zal doen schijnen. In de kaars zijn vijf wierookkorrels in kruisvorm gestoken; zij verbeelden de vijf wonden van Jezus in handen, voeten en hart.

<tr><th style="width:100%; font-size:87%; padding-bottom:2px; text-align:center; background-color: #ddeef8; color:black;">Pasen - Hemelvaart - Pinksteren</th></tr>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki