Wikia


Het proprium van de mis (Proprium Missae in het Latijn) is de reeks wisselende gezangen van de mis. Ordinarium en proprium vormen samen de misgezangen.

Het proprium bevat de gezangen die liturgisch horen bij een bepaalde dag. In Nederland en België is het, na de liturgiehervorming van het Tweede Vaticaans Concilie, niet gelukt tot een Nederlandstalig proprium te komen. Er zijn weliswaar liederen die horen bij een bepaalde liturgische tijd (Advent, Paastijd enz.) maar een met de lezingen samenhangend geheel per dag, zoals in de gregoriaanse zang, is nooit bereikt.


<tr><th style="width:100%; font-size:87%; padding-bottom:2px; text-align:center; background-color: #ddeef8; color:black;">Mis</th></tr> es:Propios de la Misa

fr:Propre (liturgie) pl:Proprium

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki