Wikia


WP:WN

Welkom

De vijf zuilen van Wikipedia: Ook Religie Wiki hanteert deze zuilen.

  • Wikipedia is een encyclopedie, die elementen van algemene encyclopedieën, gespecialiseerde encyclopedieën en almanakken in zich draagt. Wikipedia is niet de plaats om je eigen mening toe te voegen, je ervaringen of argumenten — alle gebruikers moeten de geen origineel onderzoek-richtlijn aanhouden en streven naar nauwkeurigheid. Wikipedia is geen verzameling samengeraapte informatie. Het is geen verzameling van trivia, geen zeepkist, geen platform voor zelfpromotie, geen experiment in anarchie of democratie, of een webdirectory. Noch is Wikipedia een verzameling van bronnen, een woordenboek of een krant, omdat dit soort inhoud bij de respectievelijke zusterprojecten Wikisource, Wiktionary, en Wikinews thuishoort.
  • Wikipedia heeft een neutraal standpunt, wat betekent dat we geen enkele mening bepleiten. Soms maakt dit het nodig verschillende gezichtspunten weer te geven; elk gezichtspunt accuraat te presenteren en een context te geven voor elk gezichtspunt, zodat lezers kunnen zien welke mening een punt weergeeft; en geen gezichtspunt als "de waarheid" of "het beste gezichtspunt" weer te geven. Het betekent het citeren van verifieerbare, gezaghebbende bronnen waar mogelijk, vooral bij controversiële onderwerpen. Als er een conflict ontstaat over welke versie het meest neutraal is, stel dan een afkoelperiode in en label het artikel als POV; breng details tot een oplossing op de overlegpagina en volg de conflictafhandeling.
  • Wikipedia bevat vrije inhoud, die iedereen kan bewerken. Alle tekst is beschikbaar onder de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL) en mag aldus ook worden verspreid onder deze licentie of gelinkt. Zie in dat artikelen door iedereen kunnen worden gewijzigd en dat niet één iemand een specifiek artikel bezit of controleert; daarom kan alles wat je hebt geschreven meedogenloos worden bewerkt en verder verspreid. Zorg ervoor dat je toevoegingen geen auteursrechten van anderen schenden of ingaan tegen de GFDL.
  • Wikipedia heeft een gedragscode: Respecteer je mede-Wikipedianen zelfs als je het niet met ze eens bent. Blijf beleefd. Doe geen persoonlijke aanvallen of meeslepende generalisaties. Blijf kalm als het er heet aan toe gaat; vermijd bewerkingsoorlogen door de drierevertsregel aan te houden; onthoud dat er 529.067 artikelen zijn om aan te werken en over te discussiëren. Handel in goed vertrouwen door nooit Wikipedia te ontwrichten om een standpunt kracht bij te zetten, en ga uit van goede wil van de kant van anderen. Wees open en verwelkomend. Wikipedia is een hobby, geen werk of verplichting.
  • Wikipedia heeft geen harde regels, buiten de vier algemene principes die hier behandeld worden. Wees vrij in het bewerken, verplaatsen en wijzigen van artikelen, omdat het om de lol van het bewerken gaat, en hoewel ernaar gestreefd wordt, perfectie is niet vereist. Wees ook niet bang iets te verpesten. Alle vorige versies van artikelen worden bewaard, zodat je nooit per ongeluk schade aan Wikipedia kunt toebrengen of inhoud onherroepelijk kunt wegmaken. Maar onthoud: alles wat je schrijft zal bewaard worden
Smallwikipedialogo
Deze pagina maakt gebruik van (een gedeelte) van Wikipedia Handleiding. De originele wikipedia handleiding is terug te vinden op Wikipedia Hulp en beheer. Net zoals de Religie Wiki is Wikipedia ook beschikbaar onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki