Wikia


Deel van een serie artikelen over het
Christendom
Christendom
..Pijlers
..Christelijke feesten

Christendom portaal

Een synode (Grieks: σύνοδος voor 'samen op weg', van syn = samen, hodos = de weg) is een kerkelijke vergadering, zowel binnen de Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk als het protestantisme. Letterlijk betekent synode hetzelfde als concilie.

Katholieke synodesEdit

Binnen de Katholieke Kerk wordt een vergadering van grotere omvang gewoonlijk als concilie aangeduid. Het woord synode wordt dan gebruikt voor een vergadering op provinciaal niveau, zoals een diocesane synode, op het niveau van een bisdom. Paus Paulus VI heeft in 1965 de Bisschoppensynode als een bijzondere vorm van synode opgericht.

Protestantse synodesEdit

Overgenomen van "http://nl.religion.wikia.com/wiki/Synode?oldid=292"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.