Wikia


Een titulair bisschop is in de rooms-katholieke kerk een bisschop zonder eigen bisdom; wel kan hij een fictief bisdom, doorgaans in partibus infidelium hebben. Hij wordt benoemd door de paus en krijgt de wijding als bisschop. In de praktijk is een hulpbisschop altijd titulair bisschop. Hoge functionarissen van de Curie zijn vaak ook titulair (aarts)bisschop.

Ook is de titel titulair aartsbisschop mogelijk.

Zie ookEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki