Wikia


De tractus (ofwel de cantus tractus) is een rooms-katholieke liturgische solozang van een psalmmelolie. Het is het misgezang dat vanaf zondag Septuagesima tot Pasen na het graduale wordt gezongen ter vervanging van het Alleluia. Het maakt deel uit van het proprium van de mis.

Kenmerken van de tractus zijn:

  • Geschreven in de 2e (dorische) of 8e (hypolydische) kerktoonsoort
  • Wordt niet onderbroken door een responsorium of antifoon
  • Vervangt het Alleluia op boetedagen en in de vastentijd.

De tractus vindt zijn oorsprong in de Joodse psalmgezangen.


<tr><th style="width:100%; font-size:87%; padding-bottom:2px; text-align:center; background-color: #ddeef8; color:black;">Mis</th></tr> fi:Tractus

pl:Tractus sk:Tractus (spev)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki